Tag-Archive for » sayfa hızı «

Site Hızı, Google Arama Sonuçlarında Yer Alma Algoritmasına Girdi

Site hızı veya sayfa yükleme hızı uzunca bir süredir gündemde olan bir konuydu ve bugün itibarı ile resmiyet kazandı. Artık site değerlendirmelerinde, site hızı da önem arzedecek google için. Aslında bir süredir bu yönde çalışmalar başlatılmış olduğu için siteniz büyük bir etkilenme yaşamadıysa sorun yaşamayacaksınız denebilir.
Site hızı ve sayfa yükleme süresi kriterleri şuan için sadece Amerikada geçerli olacak ama test denemesi sonunda diğer bölgelere de yayılması planlanıyor. Site hızı ve sayfa yükleme süresi kriter olarak google tarafından değerlendirmeye alınsa da ana kriter her zaman ilintili içerik oluşturmak. Bu konunun altını Amit Singhal ve Matt Cutts özellikle çizmekteler.
Google bu kararı alırken uzun süren kullanıcı etkileşimlerini inceledi. Ve kullanıcıların, geç açılan sitelere daha az ilgi duyduklarını belirledi. Aslında şaşırtıcı bir tespit sayılmaz. Sayfa hızı, site hızı veya sayfa yükleme hızının hesaplanmasında 2 temel veri kullanılacak:

  1. Sayfanın Googlebot ile etkileşimi
  2. Google Toolbar tarafından ölçülen sayfa yüklenme hızı

Google Webmaster Center‘da bir süredir Labs altında hizmet veren sayfa hızı raporu da webmasterlar için belirleyici birçok değeri barındıracak nitelikte. Bu rapor altında sitenizdeki sayfaların ne kadar hızlı açılabildikleri yönünde bilgiler ve nasıl optimitize edilebileceklerine yönelik tavsiyeler webmasterlar ile paylaşılmakta.

Tekrar belirtmekte fayda var: Site hızı ve sayfa yüklenme süresi içerikten önce bir önem hiçbir zaman arzetmemekte ama muhtemelen %1’lik bir kesim bu değişimden etkilenecek olabilir denmekte Amit Singhal tarafından.